Zelf mag ik me gelukkig prijzen met een oma van 88 jaar en een opa van 92 jaar oud. Beiden zijn opgegroeid op de boerderij en samen wonen zij nu in een verzorgingstehuis. Ik ben dan ook een trotste kleindochter. Toch behoren wij Nederlanders niet tot de mensen met de hoogste levensverwachting. Daarvoor moet je naar de zogenaamde “Blue Zones”. Wanneer je hier woont word je gemiddeld ouder dan elders op de wereld. De Blue Zones bevinden zich op het Italiaanse eiland Sardinië, in Okinawa in Japan, Loma Linda in Californië, Nicoya in Costa Rica en Ikaria in Griekenland. Deskundigen zeggen dat afwijkende voedingspatronen, minder stress en meer slaap voor het verschil in leeftijd zorgen.  

Levensverwachting Nederland

Speciaal voor jullie heb ik een overzicht gemaakt van de landen met de hoogste leeftijdsverwachting. Ter vergelijking; in Nederland worden we gemiddeld 81,5 jaar, daarmee vallen we buiten de top 15. Een “blauwe zone” biedt geen garantie op een plek bij de top 15. Zo valt de Verenigde Staten buiten de top 15 landen, maar bestaat er wel een blauwe zone (Loma Linda Californië).

#1  Japan

Japanners worden gemiddeld heel oud: 83,1 jaar. Deskundigen noemen de gezonde levensstijl van Japanners als voornaamste reden.

#2  Italië en IJsland

Bewoners van IJsland en Italië worden gemiddeld 82,9 jaar. Voedingsdeskundigen roemen het gezonde eten op IJsland en menen dat in Italië de kleine kloof tussen arm en rijk een positieve invloed heeft op de levensverwachting. De meeste mensen in het Zuid-Europese land hebben namelijk toegang tot gezond en vers eten.

#3  Zwitersland

Met een gemiddelde leeftijd van 82,7 jaar doet Zwitserland het uitstekend. Zwitserland kent een hoge welvaart en een gezondheidszorg die voor iedereen bereikbaar is.

#4  Frankrijk

De gemiddelde leeftijd van 82,6 jaar komt waarschijnlijk omdat het land ontzettend lage obesitascijfers kent in vergelijking met andere landen.

#5  Spanje

In Spanje wordt men gemiddeld 82,4 jaar. In het Zuid-Europese land, mede bekend door paella, eet men veel vis, olijfolie en noten.

#6  Australië en Singapore

De afgelopen jaren is de levensverwachting in Australië flink gestegen. Aussies, zoals Australiërs in de volksmond ook wel worden genoemd, worden gemiddeld 82,1 jaar. Men noemt de verbeterde gezondheidszorg en levensstijl als redenen. Ook in Singapore worden inwoners gemiddeld 82,1 jaar. De gezondheidszorg staat hoog aangeschreven.

#7  Zweden en Israël

Met een gemiddelde leeftijd van 81,7 jaar doen Zweden en Israël het uitstekend. Daarmee leven inwoners van deze landen twee jaar langer dan de gemiddelde OESO-leeftijd. Voedingsdeskundige roemen de uitstekende waterkwaliteit in Zweden. De levensverwachting van Israëlische mannen behoort zelfs tot de hoogste ter wereld, maar door het toenemende geweld in het land daalt deze leeftijd.

#8  Noorwegen en Groot-Brittannië

Gemiddeld worden Noren en Britten 81,5 jaar. Een afname van kindersterfte in Noorwegen heeft ervoor gezorgd dat de levensverwachting de afgelopen jaren is toegenomen. In Groot-Brittannië leeft men, ondanks hoge obesitas cijfers, langer dan gemiddeld. Als reden wordt opgegeven het uitstekend werkende systeem van publieke en private zorg.

#9 Zuid-Korea en Luxemburg

Ten slotte kennen we ook een gedeelde 9e plaats. Bewoners van Zuid-Korea en Luxemburg bereiken gemiddeld de leeftijd van 81,4 jaar. In Zuid-Korea is de levensverwachting de afgelopen jaren fors toegenomen, terwijl in Luxenburg de welvaart zorgt voor een hoge leeftijdsgrens. Hier heeft iedere inwoner toegang tot de beste gezondheidzorg.


Emma
Blogger